Grupinio gyvenimo namai ( toliau – Gyvenimo namai) yra Kėdainių socialinės globos namų ( toliau – Globos namai) socialinio darbo padalinio struktūrinis padalinys.

Gyvenimo namų padalinyje apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0 – 40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis. Pirmumo teise Gyvenimo namuose apgyvendinami asmenys, kuriems jau teikiamos socialinės globos paslaugos Globos namuose.

TIKSLAS – teikti socialinę globą asmenims su negalia, tenkinti psichologinius, socialinius, medicininius, kultūrinius ir dvasinius kiekvienos gyventojo poreikius, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, skatinant būti savarankiškais, sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene.

UŽDAVINIAI:

 • ginti gyventojų teises bei teisėtus interesus;
 • ugdyti gyventojų savarankiškumą ir siekti jų integracijos į bendruomenę;
 • sudaryti saugias, žmogaus orumą užtikrinančias gyvenimo sąlygas;
 • užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę kiekvienam gyventojui.

FUNKCIJOS:

 • renka informaciją apie gyventojus ir analizuoja, vertina susidariusias socialines problemas bei nustato pagalbos poreikį;
 • teikia gyventojams informaciją apie pagalbos galimybes, pataria kaip galima pasinaudoti turima informacija, žiniomis, gebėjimais, padeda kasdieniame jų gyvenime;
 • analizuoja, ieško sprendimo būdų, tarpininkauja tarp gyventojų ir darbuotojų, įstaigos administracijos, atstovauja gyventoją už Gyvenimo namų ribų;
 • vertina esamą situaciją, paslaugų poreikį, pasirenkant socialinio darbo metodiką sudaro paslaugų teikimo planą;
 • rūpinasi tinkama bendravimo ir bendradarbiavimo tarp gyventojų ir darbuotojų aplinka, stengiasi išvengti konfliktinių situacijų;
 • organizuoja kultūrinę, laisvalaikio, užimtumo veiklą, išvykas, renginius, užsako periodinius leidinius;
 • rengia programas atsižvelgiant į turimus vidinius išteklius;
 • pataria ir padeda gyventojams tikslingai naudoti asmenines lėšas. Asmeninių lėšų panaudojimą kontroliuoja Kėdainių socialinės globos namų gyventojų turto tvarkymo komisija;
 • atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę organizuoja sveikatos priežiūros paslaugas;
 • atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę ir individualius poreikius teikia maitinimo paslauga

Filmuota medžiaga

Atnaujinimo data: 2023-09-27