Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus[S1], Kėdainių socialinės globos namuose duomenų apsaugos pareigūno funkcijas pagal sutartį vykdo UAB "SDG", kuri padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, dalyvauja klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga ir teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Kontaktiniai duomenys: el. p.: [email protected]

Kėdainių socialinės globos namai rūpinasi gyventojų duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę(-es) forma

Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas

Atnaujinimo data: 2023-09-27