Socialinių paslaugų ir socialinės įtraukties priemonių plėtra
pažeidžiamoms grupėms Nr. LLI-365, ACCESSlife

Projekto internetinė svetainė: https://latlit.eu/
Oficiali ES internetinė svetainė: https://europa.eu/
ES neatsako už pateiktą informaciją

Projekto vadovė ir koordinatorė Žaneta Blandienė

InterregLatvija_Lietuva projekto partnerių mokymai

2019 m. spalio 23-24 d. Kėdainių socialinės globos namuose vyko projekto partnerių – Akmenės rajono savivaldybės, Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos, VSIA ligoninės „Gintermuiža“ ir Dobele apskrities savivaldybės – mokymai. Mokymų tikslas - išmokti tinkamai skatinti asmenų su negalia pirminius jausmus ir lytėjimo, skonio, regėjimo, garso, kvapo, judesio suvokimą be intelektualinės veiklos; gebėti tinkamai naudoti sensorinę įrangą. Dalyviai noriai dalyvavo numatytose veiklose, paskaitose, liko sužavėti globos namų gyventojų kolektyvo spektakliu.

Projekto pavadinimas

Socialinių paslaugų ir socialinės įtraukties plėtra pažeidžiamoms grupėms (Development of Social Services and Social Inclusion Measures for Vulnerable Groups)

Projekto numeris

LLI-365

Projekto akronimas

ACCESSlife

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2019/2 – 2021/02

Trumpas projekto esmės aprašymas

Projekto bendras iššūkis yra bendradarbiauti kuriant naujas socialines ir socialinės reabilitacijos paslaugas, skatinant socialinę sąveiką su kitomis paslaugomis – sveikatos apsauga, užimtumu

Siektini rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu bus kuriamos ir diegiamos naujos socialinės  reabilitacijos paslaugos asmenims su negalia, siekiant teikti įvairiapusiškas ir kokybiškas socialines paslaugas. Gerinant asmenų su negalia gyvenimo kokybę, bus praturtintos asmenų žinios ir patirtis. Bus gerinamos specialistų, teikiančių socialines paslaugas, kompetencijos

Projekto vykdytojas

Kėdainių socialinės globos namai

Projekto partneris (-iai)

Dobele rajono savivaldybė (LV), VŠĮ ligoninė „Gintermuiza“ (LV), Akmenės rajono savivaldybė (LT), Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba (LT)

Finansavimo šaltiniai

Europos regioninės plėtros fondo lėšos

Kėdainių socialinės globos namų biudžeto lėšos

Bendra projekto vertė (tūkst. Eur) 

473,13

Paramos lėšos (tūkst. Eur)

25,26

Įstaigos biudžeto lėšos (tūkst. Eur)

4,46

Pasirašyta Partnerystės sutartis

2019 m. kovo 21 d. Dobelės savivaldybėje projekto „Socialinių paslaugų ir socialinės įtraukties plėtra pažeidžiamoms grupėms“ INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos partneriai pasirašė Partnerystės sutartį. Projekto tikslas - plėtoti ir gerinti socialinę infrastruktūrą, tobulinti reabilitacijos bei kitas paslaugas, kurios skatintų socialinę įtrauktį.

Kėdainių socialinės globos namuose projekto įgyvendinimo metu bus kuriamos ir diegiamos naujos reabilitacijos paslaugos asmenims su negalia - sensorinis kambarys.

Projekto partnerių mokymai Jelgavoje

2019 m. birželio 26-27 d. Kėdainių socialinės globos namų atstovai vyko į komandiruotę Jelgavoje. Ten išklausė projekto partnerio Jelgavos psichiatrijos ligoninės „Gintermuiža“ specialistų vedamus mokymus, pasidalijo gerąja patirtimi. Projekto partneriai apsilankė projekto lėšomis įrengtame sensoriniame kambaryje, kur ligoninės darbuotojai papasakojo ir pademonstravo jo įrangos pritaikymo būdus ir galimybes savo darbe su klientais.

Projekto koordinatorių susitikimo metu aptarta pirmojo projekto periodo veiklų eiga ir rezultatai, sprendžiami iškilę klausimai, numatytos veiklos antrame periode.

Išvykos metu aplankytas Jelgavos senamiestyje esantis Šv. Trejybės bažnyčios bokštas – muziejus, miesto įžymios vietos.

Jelgavos partneriams dėkojome už įdomius, vertingus mokymus bei turiningai praleistą laisvalaikį.

PAPILDOMA ĮRANGA SENSORINIAME KAMBARYJE

2020 m. liepos pabaigoje sensoriniame kambaryje esantį burbulų vamzdį papildė šviečiantis pluoštas. Papildoma įranga buvo įsigyta iš sutaupytų dar pernai įsigytos sensorinio kambario įrangos lėšų. Šviečiantį pluoštą saugu laikyti, glostyti, vynioti aplink save ir ant jo gulėti ar juo užsikloti. Nuolatiniu pluošto gijų spalvų pasikeitimu galima mėgautis pasyviai arba interaktyviai, naudojant WiFi valdymo pultą.

NUOTOLINIAI MOKYMAI IŠ KLAIPĖDOS

Rugsėjo 16-17 d. projekto ACCESSlife Nr. LLI-365 partneriai Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba organizavo nuotolinius mokymus, kurių metu pristatė projekto pagalba sukurtą Japoniško sodo ir terapinių erdvių oazę. Domėjomės kaniterapijos taikymo vaikams su specialiaisiais poreikiais ypatumais, susipažinome su svarbia socialinės integracijos priemone – socialiniu verslumu. Didžiausią įspūdį paliko delfinų terapijos centro pristatymas apie taikomą delfinų terapiją žmonėms, sergantiems autizmu.

Dėkojame Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos komandai.

NUOTOLINIAI MOKYMAI IŠ DOBELĖS

2021 m. sausio 20-21 dienomis nuotolinius mokymus organizavo projektui AccessLife  vadovaujantis partneris Dobelės savivaldybė (Latvija). Mokymai buvo skirti supažindinti projekto partnerius su Dobelėje teikiama nauja trumpalaikės socialinės globos paslauga, pavadinta Atokvėpio akimirka. Naujoji paslauga skirta palengvinti šeimų, auginančių vaikus su speciaisiais poreikiais, kasdienį gyvenimą. Mokymuose dalyvavusieji supažindinti su paslaugos organizavimo galimybėmis, paslaugą reglamentuojančiais dokumentais.

Dėkojame Dobelės komandai už išsamius, informatyvius mokymus.

LANKSTINUKAS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES PLĖTRA PAŽEIDŽIAMOMS GRUPĖMS“

Projektui ACCESSlife artėjant prie pabaigos, vadovaujantis partneris Dobelės savivaldybė (Latvija) išleido informacinio pobūdžio lankstinuką. Jame galima rasti visų projekte dalyvaujančių partnerių veiklos krypčių aprašymus, įstaigų kontaktus.

*   *    *  *   *  *   *  *   *  *   *  *   *  *   *  *    *  *   *  *   *  *   *   *

Kėdainių socialinės globos namai įgyvendina investicijų projektą „Kėdainių socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų gyvenamųjų pastatų remontas“.

Įgyvendinimo laikotarpis  - 2022 -2023 metai.

Pagrindinis investicijų projekto tikslas – suremontuoti dviejų grupinio gyvenimo namų gyvenamuosius pastatus, siekiant padidinti jų energijos vartojimo efektyvumą bei užtikrinti higienos normų keliamą reikalaujamą patalpoms, kuruose gyvena asmenys, turintys negalią, pagerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Investicijų projekto veiklos

Numatyta 2022 metais atlikti:

- gyvenamojo pastato, esančio Saulės skg. 2, Kėdainiuose, remonto darbus, kurių  vertė 109,0 tūkst. Eur

- gyvenamojo pastato, esančio Tilto g. 59A, Dotnuva, Kėdainių  r. sav., remonto darbus, kurių vertė 91,3 tūkst. Eur

Numatyta 2023 metais atlikti:

- gyvenamojo pastato, esančio Tilto g. 59A, Dotnuva, Kėdainių  r. sav., remonto darbus, kurių  vertė 8,7 tūkst. Eur

Bendra darbų vertė -209,0 tūkst. Eur

Investicijų projekto vertinimo kriterijai

1. Suremontuoti du gyvenamieji pastatai bendruomeninėms paslaugoms teikti – 209,0 tūkst. Eur

 2. Neįgaliųjų, kuriems pagerėjo gyvenimo sąlygos ir teikiamų paslaugų kokybė įgyvendinus projektą., skaičius  – 18

3. Darbuotojų, kuriems pagerėjo darbo sąlygos įgyvendinus projektą , skaičius – 10

4. Užtikrintas efektyvus šilumos energijos naudojimas, sutaupytos vienų metų lėšos komunalinėms išlaidoms 3 tūkst. Eur.

Informacija apie investicijų projektui skirtų lėšų panaudojimą ir jo įgyvendinimo eigą ketvirčiais:

2022 m. pirmas ketvirtis

2022 m. antras ketvirtis

2022 m. trečias ketvirtis

2022 m. ketvirtas ketvirtis

Atnaujinimo data: 2023-09-27