Pareigų aprašymas Spausdinti

KINEZITERAPEUTO-MASAŽUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgytą kineziterapeuto profesinę  kvalifikaciją ir masažuotojo kvalifikaciją;

5.2. turėti galiojančią licenciją, turėti kineziterapeuto spaudą, verstis kineziterapeuto praktika pagal kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją;

5.3. turėti masažuotojo spaudą, kurio numeris suteiktas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Turėti visas kompetencijas nurodytas Lietuvos medicinos normoje MN 165:2019 „Masažuotojas“;

5.4. taikyti  tik  mokslo  ir  praktikos  įrodymais  pagrįstus,  saugius  masažo  metodus  ir procedūras;

5.5. laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančių įstatymų rekomendacijų, savo darbe vadovautis galiojančia medicinos norma MN 124:2016 „Kineziterapeutas“, globos namų nuostatais, padalinio nuostatais, profesinės etikos normomis,  darbo tvarkos taisyklėmis, darbų saugos ir gaisrinės saugos instrukcijomis ir kt.;

5.6. gebėti bendrauti su žmonėmis, turinčiais psichinę ir/ar proto negalią;

5.7. gebėti kritiškai mąstyti stresinėse situacijose, iškylančiose procedūrų atlikimo metu (gyventojo epilepsijos priepuolių metu, esant kvėpavimo takų funkcijų sutrikimams ir pan.) ir priimti tinkamus sprendimus;

5.8. gebėti valdyti ir spręsti konfliktus ar konfliktines situacijas, kylančias tarp įstaigos gyventojų, darbuotojo ir gyventojo.

            ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. renka, analizuoja ir kritiškai vertina informaciją apie paciento sveikatos būklę;

6.2. nustato kineziterapinę diagnozę;

6.3. sudaro kineziterapijos ir masažo planus, parengia individualias programas;

6.4. pagal paciento  sveikatos būklę keičia ar nutraukia procedūras, vertina jų efektyvumą;

6.5. teikia pirmąją medicinos pagalbą;

6.6. atlieka individualias ir grupines kineziterapijos procedūras;

6.7. vertina skausmą, judesių amplitudes, raumenų būklę (ilgį, jėgą, ištvermę, koordinaciją, tempimą, tonusą);

6.8. vertina statinę ir dinaminę laikyseną, statinę ir dinaminę pusiausvyrą, koordinaciją, judesių valdymą;

6.9. vertina funkcinį savarankiškumą, eiseną, ištvermę;

6.10. taiko ir atlieka gydymą padėtimi, gydomaisiais pratimais (be/su  įrankiais, prietaisais);

6.11. teikia kvalifikuotas masažo paslaugas globos namų gyventojams ir lankytojams;

6.12. taiko fizikinius veiksnius (elektros terapiją, šalčio terapiją, šilumos terapiją, šviesos terapiją, garso terapiją, magneto terapiją, kompresinę terapiją);

6.13. veda taikomosios fizinės veiklos užsiėmimus: tabata, aerobika, funkcinės treniruotės, krosas, stalo tenisas ir kiti sportinės veiklos užsiėmimai);

6.14. parenka ir pritaiko judėjimo technines (pagalbos) priemones;

6.15. mokina naudotis ortopedijos techninėmis priemonėmis;

6.16. pildo įstaigoje reglamentuotą dokumentaciją ir pateikia metines ataskaitas vyriausiajam slaugos administratoriui;

6.17. laikosi informacijos konfidencialumo principo;

6.18. tobulina profesinę kvalifikaciją;

6.19. dalyvauja globos namų direktoriaus įsakymu patvirtintų komisijų darbe;

6.20. užtikrina teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą;

6.21. vaduoja ergoterapeutą jo atostogų, komandiruočių metu.