copyright

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYTOJŲ DĖMESIU! LANKYTOJAI PRIVALO LAIKYTIS ŠIŲ SĄLYGŲ:

Data

2020 08 05

Įvertinimas
1

1. Lankyti gyventojus galima kasdien nuo 10.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 14.00 val. iki 19.00 val.

2. Gyventojai nelankomi nuo 12.00 iki 14.00 val. ir po 19.00 val.

3. Lankytojas, pageidaujantis aplankyti globos namų gyventoją, vizito datą ir laiką derina su socialiniu darbuotoju.

4. Atvykęs į globos namus, lankytojas užpildo nustatytos formos klausimyną ir pateikia būtiną informaciją darbuotojui.

5. Gyventoją jo kambaryje arba lankyti skirtoje patalpoje tuo pačiu metu gali lankyti tik vienas suaugęs asmuo. Lankymo trukmė - ne ilgesnė nei 15 min.

Esant tinkamoms oro sąlygoms lankymas vyksta globos namų teritorijoje esančiose erdvėse.  

 

VIZITO METU LANKYTOJAS PRIVALO neturėti tiesioginio kontakto su gyventoju. Bendraujant išlaikyti saugų 1 metro atstumą. Privaloma dėvėti savo turimas nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.