BDAR

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Aktuali informacija

Data

2020 06 22

Įvertinimas
1

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. V-1495 ,,Dėl būtinųjų sąlygų lankant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose“ nuostatomis

 

NUO BIRŽELIO 17 D. LEIDŽIAMAS GYVENTOJŲ LANKYMAS. LANKYTOJAI PRIVALO LAIKYTIS ŠIŲ SĄLYGŲ:

 

1. Lankyti gyventojus galima kasdien nuo 10.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 14.00 val. iki 19.00 val.

2. Gyventojai nelankomi nuo 12.00 iki 14.00 val. ir po 19.00 val.

3. Lankytojas, pageidaujantis aplankyti globos namų gyventoją, vizito datą ir laiką derina su socialiniu darbuotoju.

4. Atvykęs į globos namus, lankytojas užpildo nustatytos formos klausimyną ir pateikia būtiną informaciją socialiniam darbuotojui.

5. Gyventoją jo kambaryje arba lankyti skirtoje patalpoje tuo pačiu metu gali lankyti tik vienas suaugęs asmuo. Lankymo trukmė - ne ilgesnė nei 15 min. Lankytojui rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Esant tinkamoms oro sąlygoms lankymas vyksta globos namų teritorijoje esančiose erdvėse.  

 

VIZITO METU LANKYTOJAS PRIVALO neturėti tiesioginio kontakto su gyventoju. Bendraujant išlaikyti saugų 1 metro atstumą. Rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.